Predstavitev IZRK ZRC SAZU

Naziv:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK ZRC SAZU)

Naslov:

Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Zakoniti zastopnik:

prof. dr. Oto Luthar

Team Manager:

dr. Metka Petrič

Ostali člani projektnega tima:

dr. Nataša Viršek Ravbar
dr. Janja Kogovšek
dr. Martin Knez
dr. Janez Mulec
dr. Bojan Otoničar
dr. Tanja Pipan
dr. Tadej Slabe
dr. Stanka Šebela
Franjo Drole
Jurij Hajna
Sonja Stamenković
Mateja Zadel

Glavne dejavnosti na projektu:

 • Hidrogeološka nadgradnja GIS virov pitne vode za vodonosnika Trnovsko-Banjško planoto in aluvij reke Soče.
 • V sodelovanju z ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih WP:
  WP1 – Koordinacija in finančno upravljanje
  WP3 – Skupni projektni portal
  WP4 – Algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode
  WP6 – Hidrogeološka nadgradnja GIS virov pitne vode
  WP9 – Komunikacijski načrt

Kontaktni podatki

E-pošta: IZRK ZRC SAZU
Telefon: +386 5 700 19 00
Spletna stran: IZRK ZRC SAZU

SAZU
stavba_IZRK