19.11.2014   MEDNARODNA KONFERENCA »GISday« (WP6)

#

Doc.dr. Goran Vižintin (UNILJ-NTF & HGEM,d.o.o.) se je udeležil mednarodne konference »GISday«.

Naslov dogodka: “GISday”

Kraj in datum: Niš (RS), 19.11.2014

Namen dogodka: Namen udeležbe: Udeležba na mednarodni konferenci in predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav projekta GEP, ki so potekale na območju kraškega vodonosnika Trnovsko-Banjške planote in aluvija reke Soče, strokovni javnosti s predstavitvijo »GIS na obmejne območju SLO/IT«.

Avtorji predstavitve: Goran Vižintin (UNILJ-NTF & HGEM, d.o.o.) in Milivoj Vulić (UNILJ-NTF)

Število udeležencev: 150 strokovnjakov s področja proučevanja GIS-a.

14.10.2014   ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA GEP

#

Ob koncu izvajanja triletnega čezmejnega projekta GEP smo organizirali zaključni dogodek v sklopu komunikacijskega načrta projekta.

Naslov dogodka: Zaključna konferenca projekta GEP

Kraj in datum: Hotel Perla, Nova Gorica, torek, 14.10.2014

Namen dogodka: Predstavitev rezultatov, zaključkov, dodanih in uporabnih vrednosti, publikacij projekta GEP širši strokovni in splošni javnosti.

Vabljeni: Na konferenco smo povabili zaposlene na vseh organih, enotah in službah, ki sodelujejo v algoritmu ukrepanja v primeru ogroženosti virov pitne vode (gasilske enote, upravljavce vodovodnih sistemov, poveljnike CZ ter predstavnike občin, URSZR, ReCO, policije, inšpekcijske službe (ZIRS, IRSKO,IVHVVR, IRSVNDN), ARSO, predstavnike NIJZ, NLZOH…), predstavnike Direktorata za okolje MKO, Direktorata za javno zdravje MZ, STS, RRA, MGRT, PRC,…

Število udeležencev: 140

Vabilo s programom PPT predstavitve predavanj Izjava za javnost

PUBLIKACIJA WP4 SLO PUBLIKACIJA WP5 WP6 WP7 SLO Plakati

6.10.2014   SEMINAR KATASTROFNE MEDICINE

#

V sklopu komunikacijskega načrta projekta GEP smo se udeležili Seminarja katastrofne medicine za specializante javnega zdravja Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki je potekal med 29.9. in 10.10.2014.

Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kraj in datum: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, Slovenija, 6.10.2014.

Namen udeležbe: Predstavitev projekta GEP z vidika multidisciplinarnega pristopa ob grožnjah zdravju.

Gradiva:

Projekt GEP – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih
Povzetek: Projekt GEP – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih

26.9.2014   SREČANJE GEP/BeWater

#

V sklopu komunikacijskega načrta projekta GEP smo organizirali srečanje s predstavnikiprojekta BeWater.

Naslov dogodka: ” SREČANJE GEP/BeWater ”

Kraj in datum: NIJZ OE Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica; petek 26.9.2014 ob 10. uri.

Vabljeni: Člani projektnega tima BeWater, slovenski partnerji projekta GEP, predavatelji.

Namen dogodka: Predstavitev hidrogeoloških in prostorskih raziskav projekta GEP na slovenskem čezmejnem območju. Dogovor o morebitni uporabi rezultatov raziskav projekta GEP v projektu BeWater.

Zaključki:

  1. Rezultate hidrogeoloških in okoljskih raziskav projekta GEP prikazanih na GEPGIS bo IzVRS po potrebi uporabil v projektu BeWater.
  2. IzVRS bo posredoval informacijo o projektu GEP zadolženim za pripravo Načrta za upravljanje z vodami.

Vabilo s programom
Projekt GEP – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih
Projekt BeWater – Aktivno vključevanje družbe pri prilagajanju upravljanja voda na podnebne spremembe
Hidrogeološke raziskave Trnovsko-Banjške planote
Prostorska analiza

17-19.9. 2014   DOGODEK REMTECH 2014 GEP

#

V sklopu komunikacijskega načrta WP9 projekta GEP smo se udeležili razstave na REMTECH 2014 “Remediation Technologies – 8. Razstava o sanaciji onesnaženih območij in oživitvi ozemlja”.

Naslov dogodka: REMTECH 2014 “Remediation Technologies – 8. Razstava o sanaciji onesnaženih območij in oživitvi ozemlja”

Kraj in datum: Ferrara, Sejmišče, 17-19 september 2014

Namen udeležbe: Prestavitev projekta GEP na razstavnem sejmu vseh sistemov za zmanjšanje onesnaževanja v primeru kontaminacije območij in varovanja vodnih virov. V okviru sejma so predvidene tudi konference, ki obravnavajo specifične teme tega področja. Na sejmu smo pripravili razstavni in predstavitveni prostor projekta.

27.6.2014   DELAVNICA: “ZNAČILNOSTI IN TRENDI PODNEBJA V SEVERNI ITALIJI IN SLOVENIJI” (WP6)

#

V sklopu komunikacijskega načrta projekta GEP smo organizirali delavnico “Značilnosti in trendi podnebja v severni Italiji in Sloveniji” v Gorici v Italiji.

Naslov dogodka: “ZNAČILNOSTI IN TRENDI PODNEBJA V SEVERNI ITALIJI IN SLOVENIJI”

Kraj in datum: Dvorana Občine Gorica (Italija), p.zza del Municipio 1, petek, 27. junij 2014

Namen dogodka: Srečanje slovenskih in italijanskih strokovnjakov s področja meteorologije, klimatologije. Predstavitev meteoroloških raziskav projekta GEP ter drugih raziskav o značilnostih in trendih podnebja na širšem čezmejnem območju strokovni javnosti.

Število udeležencev: 35. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo!

Vabilo s programom PPT predstavitve predavanj

18.-20. 6.2014   STROKOVNO SREČANJE IAH – Flowpath 2014 (National Meeting on Hydrogeology) (WP6)

#

Francesco Treu (UNI TS – PP5) se je udeležil tri dnevnega nacionalnega strokovnega srečanja s področja hidrogeologije, ki je potekalo v mestu Viterbo v Italiji.

Naslov dogodka: IAH – Flowpath 2014 (National Meeting on Hydrogeology)

Kraj in datum: Viterbo (IT), 18. –20. junij 2014

Namen dogodka: Udeležba na strokovnem srečanju s predstavitvijo dosedanjih izsledkov hidrogeoloških raziskav vodonosnika Soške nižine projekta GEP. Naslov predstavitve: “The phreatic aquifer of the Isonzo plain (NE Italy): hydrodynamic and vulnerability” (Freatični vodonosnik Soške nižine (SV Italija): hidrodinamika in ranljivost).

Pri hidrogeoloških raziskavah sodelujeta poleg Univerze v Trstu (PP5) še Univerza v Ferari (PP8) in Univerza v Padovi (PP9).

Strokovni povzetek
Prispevek Francesca Treua

14.6.2014   URSZR- VAJA “SOČA 2014″ (WP4)

#

URSZR Izpostava Nova Gorica (PP4) je v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Nova Gorica organiziral in izvedel vajo “SOČA 2014″.

Naslov dogodka: VAJA “SOČA 2014″

Kraj in datum: Plave – Solkan, sobota, 14.6.2014

Namen dogodka: Vaja je bila namenjena usposabljanju vseh sil zaščite in reševanja za izvajanje novega enotnega SOP URSZR za razlitje nevarnih snovi, ki je stopil v veljavo s 1.6.2014.

Poglavitne vsebine vaje: prometna nezgoda, razlitje nevarne snovi (kurilnega olja) v Sočo, ogroženost virov pitne vode, reševanje ponesrečencev v prometni nezgodi (ukleščenih v prevrnjenem vozilu), iskanje pogrešanih oseb v vodi, zatesnitev, omejevanje, prečrpavanje in sanacija nevarne snovi (postavitev 2 pregrad na Soči).

Število izvajalcev vaje: 121

Izjava za javnost- Samo Kosmač Predstavitev vaje – Simon Vendramin

11.- 15.6.2014  Mednarodna konferenca »KARST WITHOUT BOUNDARIES« (WP6)

#

Dr. Metka Petrič (IZRK ZRC SAZU- PP1) se je udeležila mednarodne konference »Karst without Boundaries«.

Naslov dogodka: “KARST WITHOUT BOUNDARIES”

Kraj in datum: Trebinje (BIH), 11.-15.6.2014

Namen udeležbe: Udeležba na mednarodni konferenci in predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav projekta GEP, ki potekajo na območju kraškega vodonosnika Trnovsko-Banjške planote, strokovni javnosti s posterjem »Emergency protection of karst water sources – hydrogeological research in the frame of the GEP project«.

Avtorji posterja: Metka Petrič, Nataša Ravbar, Janja Kogovšek, Tadej Slabe, Janez Turk (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU) in Jože Janež ter Jure Hočevar (Geologija d.o.o. Idrija).

Število udeležencev: 120 strokovnjakov s področja proučevanja kraških voda in upravljanja z njimi.

Poster »Emergency protection of karst water sources – hydrogeological research in the frame of the GEP project«
Program konference

21.5.2014   URSZR- ENOTEN SOP ZA RAZLITJE NEVARNIH SNOVI (WP4)

#

Na seji razširjenega kolegija generalnega direktorja URSZR, v Ljubljani dne 21.5.2013 so člani potrdili enoten Standardni operativni postopek – razlitje nevarnih snovi za vse ReCO (Regijske Centre za Obveščanje) v RS, v katerega so vključili tudi vsebine izdelanih dokumentov algoritma ukrepanja za varovanje virov pitne vode projekta GEP, ki smo jih projektni partnerji izdelali v sklopu aktivnosti za WP4.

Enoten SOP bodo posamezni ReCO prilagodili še glede na specifičnosti svoje regije in začeli uporabljati s 1.6.2014.