14.10.2014   ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA GEP

#

Ob koncu izvajanja triletnega čezmejnega projekta GEP smo organizirali zaključni dogodek v sklopu komunikacijskega načrta projekta.

Naslov dogodka: Zaključna konferenca projekta GEP

Kraj in datum: Hotel Perla, Nova Gorica, torek, 14.10.2014

Namen dogodka: Predstavitev rezultatov, zaključkov, dodanih in uporabnih vrednosti, publikacij projekta GEP širši strokovni in splošni javnosti.

Vabljeni: Na konferenco smo povabili zaposlene na vseh organih, enotah in službah, ki sodelujejo v algoritmu ukrepanja v primeru ogroženosti virov pitne vode (gasilske enote, upravljavce vodovodnih sistemov, poveljnike CZ ter predstavnike občin, URSZR, ReCO, policije, inšpekcijske službe (ZIRS, IRSKO,IVHVVR, IRSVNDN), ARSO, predstavnike NIJZ, NLZOH…), predstavnike Direktorata za okolje MKO, Direktorata za javno zdravje MZ, STS, RRA, MGRT, PRC,…

Število udeležencev: 140

Vabilo s programom PPT predstavitve predavanj Izjava za javnost

PUBLIKACIJA WP4 SLO PUBLIKACIJA WP5 WP6 WP7 SLO Plakati