19.11.2014   MEDNARODNA KONFERENCA »GISday« (WP6)

#

Doc.dr. Goran Vižintin (UNILJ-NTF & HGEM,d.o.o.) se je udeležil mednarodne konference »GISday«.

Naslov dogodka: “GISday”

Kraj in datum: Niš (RS), 19.11.2014

Namen dogodka: Namen udeležbe: Udeležba na mednarodni konferenci in predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav projekta GEP, ki so potekale na območju kraškega vodonosnika Trnovsko-Banjške planote in aluvija reke Soče, strokovni javnosti s predstavitvijo »GIS na obmejne območju SLO/IT«.

Avtorji predstavitve: Goran Vižintin (UNILJ-NTF & HGEM, d.o.o.) in Milivoj Vulić (UNILJ-NTF)

Število udeležencev: 150 strokovnjakov s področja proučevanja GIS-a.