WP5 GIS virov pitne vode

Opis izvajanja aktivnosti

Podatkovna baza geoportala zajema podatke virov pitne vode (javnih in lastnih vodovodov) Goriške, Gorenjske in Obalno-kraške statistične regije v Sloveniji ter Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine v Italiji.

Geografski prikaz vključuje različne prostorske podatkovne sloje.

arrowGEPGIS geoportal

Obdelava prostorskih podatkov s pomočjo GIS portala

GIS portal omogoča udobno delo z geografskimi podatki. Dodajajo se lahko različni novi sloji, ki so lahko vektorski in rastrski, urejamo lahko obstoječe podatke ali dodajamo nove, omogoča prikaz dinamičnih prostorskih podatkov, itd.

Podatki o hidrogeološkem modelu so na voljo na spodnjih povezavah. Podatki so v surovi obliki in jih je potrebno naknadno obdelat v GIS orodju.
Celotni hidrogeološki model

Podatki hidrogeološkega modela za koordinato X,Y ( format : json)

Podatki hidrogeološkega modela za koordinato X,Y ( format : text)

GIS portal tako omogoča informacijsko podporo pri prikazovanju rezultatov hidrogeloškega modeliranja in drugih kart oz. slojev, ki so rezultat tega projekta.

Galerija slik


Viri slik: Arhiv ZZV Nova Gorica