6.10.2014   SEMINAR KATASTROFNE MEDICINE

#

V sklopu komunikacijskega načrta projekta GEP smo se udeležili Seminarja katastrofne medicine za specializante javnega zdravja Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki je potekal med 29.9. in 10.10.2014.

Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kraj in datum: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, Slovenija, 6.10.2014.

Namen udeležbe: Predstavitev projekta GEP z vidika multidisciplinarnega pristopa ob grožnjah zdravju.

Gradiva:

Projekt GEP – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih
Povzetek: Projekt GEP – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih