26.9.2014   SREČANJE GEP/BeWater

#

V sklopu komunikacijskega načrta projekta GEP smo organizirali srečanje s predstavnikiprojekta BeWater.

Naslov dogodka: ” SREČANJE GEP/BeWater ”

Kraj in datum: NIJZ OE Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica; petek 26.9.2014 ob 10. uri.

Vabljeni: Člani projektnega tima BeWater, slovenski partnerji projekta GEP, predavatelji.

Namen dogodka: Predstavitev hidrogeoloških in prostorskih raziskav projekta GEP na slovenskem čezmejnem območju. Dogovor o morebitni uporabi rezultatov raziskav projekta GEP v projektu BeWater.

Zaključki:

  1. Rezultate hidrogeoloških in okoljskih raziskav projekta GEP prikazanih na GEPGIS bo IzVRS po potrebi uporabil v projektu BeWater.
  2. IzVRS bo posredoval informacijo o projektu GEP zadolženim za pripravo Načrta za upravljanje z vodami.

Vabilo s programom
Projekt GEP – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih
Projekt BeWater – Aktivno vključevanje družbe pri prilagajanju upravljanja voda na podnebne spremembe
Hidrogeološke raziskave Trnovsko-Banjške planote
Prostorska analiza