11.- 15.6.2014  Mednarodna konferenca »KARST WITHOUT BOUNDARIES« (WP6)

#

Dr. Metka Petrič (IZRK ZRC SAZU- PP1) se je udeležila mednarodne konference »Karst without Boundaries«.

Naslov dogodka: “KARST WITHOUT BOUNDARIES”

Kraj in datum: Trebinje (BIH), 11.-15.6.2014

Namen udeležbe: Udeležba na mednarodni konferenci in predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav projekta GEP, ki potekajo na območju kraškega vodonosnika Trnovsko-Banjške planote, strokovni javnosti s posterjem »Emergency protection of karst water sources – hydrogeological research in the frame of the GEP project«.

Avtorji posterja: Metka Petrič, Nataša Ravbar, Janja Kogovšek, Tadej Slabe, Janez Turk (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU) in Jože Janež ter Jure Hočevar (Geologija d.o.o. Idrija).

Število udeležencev: 120 strokovnjakov s področja proučevanja kraških voda in upravljanja z njimi.

Poster »Emergency protection of karst water sources – hydrogeological research in the frame of the GEP project«
Program konference