18.-20. 6.2014   STROKOVNO SREČANJE IAH – Flowpath 2014 (National Meeting on Hydrogeology) (WP6)

#

Francesco Treu (UNI TS – PP5) se je udeležil tri dnevnega nacionalnega strokovnega srečanja s področja hidrogeologije, ki je potekalo v mestu Viterbo v Italiji.

Naslov dogodka: IAH – Flowpath 2014 (National Meeting on Hydrogeology)

Kraj in datum: Viterbo (IT), 18. –20. junij 2014

Namen dogodka: Udeležba na strokovnem srečanju s predstavitvijo dosedanjih izsledkov hidrogeoloških raziskav vodonosnika Soške nižine projekta GEP. Naslov predstavitve: “The phreatic aquifer of the Isonzo plain (NE Italy): hydrodynamic and vulnerability” (Freatični vodonosnik Soške nižine (SV Italija): hidrodinamika in ranljivost).

Pri hidrogeoloških raziskavah sodelujeta poleg Univerze v Trstu (PP5) še Univerza v Ferari (PP8) in Univerza v Padovi (PP9).

Strokovni povzetek
Prispevek Francesca Treua