13.5.2014   SREČANJE URSZR/CZ FJK v PALMANOVI (WP9)

#

Naslov dogodka: SREČANJE URSZR/CZ FJK V PALMANOVI (WP9)

Kraj in datum: Sedež Civilne zaščite FJK, Palmanova, 13.5.2014

Vabljeni:

  • Predstavniki URSZR – Vodja izpostave Nova Gorica, Vodja izpostave Kranj, Vodja izpostave Koper; Poveljnik Poklicne gasilske enote Nova Gorica; LP
  • Predstavniki CZ FJK; PP5

Namen dogodka: Predstavitev izdelanih algoritmov v sklopu projekta GEP za območje Goriške, Gorenjske, Obalno-kraške statistične regije in območje Furlanije – Julijske krajine ter poglobitev sodelovanja med URSZR in CZ FJK v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju.

Predstavitev Algoritma ukrepanja SLO (PPT, 13.5.2014) Predstavitev Algoritma ukrepanja IT, 13.5.2014)
Vabilo 13.5.2014, Palmanova

17.3.2014   STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (WP9)

#

V okviru aktivnosti delovnega sklopa WP9 smo organizirali strokovno izobraževanje za obeležitev dneva voda.

Naslov dogodka: »Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih- Osnove hidrogeologije, krasoslovja in prostorske analize.«

Kraj in datum: Nova Gorica, Hotel Perla, 17.3.2014

Vabljeni: Na strokovno izobraževanje smo povabili zaposlene na vseh organih, enotah in službah, ki sodelujejo v algoritmu ukrepanja v primeru ogroženosti virov pitne vode (gasilske enote, upravljavce vodovodnih sistemov- iz vseh regij, poveljnike CZ ter predstavnike občin, URSZR, ReCO, inšpekcijske službe (ZIRS, IRSKGHO, IRSVNDN), policijo, ARSO, predstavnike NIJZ, NLZOH,) iz Goriške, Gorenjske in Obalno Kraške statistične regije ter predstavnike Direktorata za okolje MKO, Direktorata za javno zdravje MZ, STS, RRA, MGRT, PRC.

Namen dogodka: Z dogodkom smo želeli izkoristiti prisotnost odličnih strokovnjakov čezmejnega območja s področja hidrogeologije in prostorske analize na projektu GEP ter njihovo bogato znanje in izkušnje deliti z vsemi organi, enotami in službami, ki so vključeni v intervencijo v primeru ogroženosti virov pitne vode.

Zdravniška zbornica Slovenije je udeležencem zdravnikom dodelila za udeležbo 4 kreditne točke.

Število udeležencev: 140 – iz vseh regij Slovenije. Vsem udeležencem se za udeležbo zahvaljujemo!

Vabilo PPT predstavitve predavanj Sporočilo za javnost

14.3.2014 STROKOVNO SREČANJE – Vode Soške nižine (WP9)

#

V okviru aktivnosti delovnega sklopa WP9 (komunikacijski načrt projekta GEP) in ob obeležitvi dneva voda, je Oddelek za matematiko in geološke vede Univerze v Trstu (PP5) organiziral strokovno srečanje z naslovom “Vode Soške nižine”.

Naslov dogodka: “VODE SOŠKE NIŽINE”

Kraj in datum: Trst, Oddelek za matematiko in geološke vede Univerze v Trstu, Via Weiss 2, 14. marec 2014

Vabljeni: Na srečanje so bili povabljeni vsi projektni parterji, ki delujejo v okviru sklopa WP6, znotraj katerega so v večji meri obravnavane hidrogeološke teme, upravljavci vodovodnih sistemov, predstavniki ARPA, ACEGAS a.p.s, IRIS ACQUA, CAFC ter predstavniki občin iz območja projekta.

Namen dogodka: Projektni partnerji so predstavili aktualne ugotovitve študij na področju hidrogeologije, klimatologije, značilnosti površinskih in podzemnih vod območja Soške nižine. Predstavnica Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia (civilna zaščita) je predstavila algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih.

Vabilo (IT jezik) PPT predstavitve predavanj (IT jezik)

10.1.2014   OBVESTILO – REORGANIZACIJA LP, PP2, PP3

#

S 1.1.2014 so se zaradi reorganizacije območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja RS (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J, Ur. l. RS, št.14/13), Sklepom o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Sklepom o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano) 3 partnerji projekta GEP (LP – Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, PP2 – Zavod za zdravstveno varstvo Kranj in PP3 – Zavod za zdravstveno varstvo Koper) preoblikovali v 2 partnerja in sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

S 1.1.2014 je tako vodilni partner projekta GEP Nacionalni inštitut za javno zdravje s sedežem v Ljubljani, v projektu sodeluje z 2 območnima enotama (OE Nova Gorica in OE Koper). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s sedežem v Mariboru je projektni partner projekta GEP, v projektu sodeluje z 2 lokacijama (Lokacijo Nova Gorica in Lokacijo Kranj).

24.10.2013   Letno strokovno posvetovanje – Sekcija za preventivno medicino (WP9)

#

V okviru aktivnosti delovnega sklopa WP9 smo se dne 24.10.2013 aktivno udeležili letnega strokovnega posvetovanja Sekcije za preventivno medicino.

Naslov dogodka: »Javno zdravje – z roko v roki z nevladnimi organizacijami«.

Kraj in datum: 24. – 25.10.2013, Rogaška Slatina, Hotel Sava.

Namen udeležbe: Predstavitev projekta GEP in dosedanjih rezultatov z izvedbo predavanja »Projekt GEP-varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih« v 2. sklopu programa posvetovanja, 24.10.2013, z naslovom »Pitna voda – ohranimo jo skupaj«. Za udeležbo na posvetovanju smo izdelali tudi plakat s predstavitvijo aktivnosti na WP4 slovenskih projektnih partnerjev. Program posvet Plakat

Program:
Program posvet Program posveta Program 1 Sklop 1 Program 2 Sklop 2 Program 3 Sklop 3

27.9.2013   Noč raziskovalcev v Trstu (WP9)

#

V sklopu aktivnosti delovnega sklopa WP9 smo predstavili plakat projekta GEP na stojnici Univerze v Trstu.

Naslov dogodka: Noč raziskovalcev.

Kraj in datum: Trst, Piazza dell’Unità d’Italia – 26. september 2013.

Namen udeležbe: Predstavitev projekta GEP in sodelujočih partnerjev. Plakat prikazuje sliko, na kateri so predstavljeni viri pitne vode na območju Furlanije Julijske Krajine v Italiji in na območju Goriške, Gorenjske in Obalno-kraške statistične regije v Sloveniji. Varovanje pitne vode v izrednih dogodkih je namreč osrednja tema projekta. Program posvet Plakat

Program posvet Notte dei ricercatori

10.5.2013   Sestanek na IVZ RS (WP4)

Soca-river-30-km-from-sourceNamen dogodka: razširjanje rezultatov projekta GEP, implementacija Algoritma ukrepanja za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih v vse regije v RS.

Vabljeni: vsi območni ZZV, ki ne sodelujejo v projektu GEP, ZIRS, MZ, predstavniki s področja epidemiologije, okolja in zdravja IVZ RS, vodja izpostave URSZR Kranj, vodja izpostave URSZR Ljubljana, vsi slovenski PP.

Zaključki: Območni ZZV bodo v povezavi z izpostavami URSZR sodelovali pri implementaciji algoritma ukrepanja v vseh ostalih statističnih regijah RS, ki ne sodelujejo v projektu GEP, v sklopu nacionalnega programa JSJZ za leto 2013, lahko tudi v letu 2014.

28.3.2013   Seja razširjenega kolegija URSZR (WP4)

#Na seji razširjenega kolegija (vodje sektorjev, vodje izpostav) generalnega direktorja URSZR, v Ljubljani dne 28.3.2013 so člani obravnavali izdelane dokumente algoritma ukrepanja za varovanje virov pitne vode projekta GEP. Algoritem so potrdili in sprejeli sklep, da se na osnovi algoritma pripravi enoten standardni operativni postopek za vse ReCO (Regijske Centre za obveščanje) v RS.