17.3.2014   STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (WP9)

#

V okviru aktivnosti delovnega sklopa WP9 smo organizirali strokovno izobraževanje za obeležitev dneva voda.

Naslov dogodka: »Varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih- Osnove hidrogeologije, krasoslovja in prostorske analize.«

Kraj in datum: Nova Gorica, Hotel Perla, 17.3.2014

Vabljeni: Na strokovno izobraževanje smo povabili zaposlene na vseh organih, enotah in službah, ki sodelujejo v algoritmu ukrepanja v primeru ogroženosti virov pitne vode (gasilske enote, upravljavce vodovodnih sistemov- iz vseh regij, poveljnike CZ ter predstavnike občin, URSZR, ReCO, inšpekcijske službe (ZIRS, IRSKGHO, IRSVNDN), policijo, ARSO, predstavnike NIJZ, NLZOH,) iz Goriške, Gorenjske in Obalno Kraške statistične regije ter predstavnike Direktorata za okolje MKO, Direktorata za javno zdravje MZ, STS, RRA, MGRT, PRC.

Namen dogodka: Z dogodkom smo želeli izkoristiti prisotnost odličnih strokovnjakov čezmejnega območja s področja hidrogeologije in prostorske analize na projektu GEP ter njihovo bogato znanje in izkušnje deliti z vsemi organi, enotami in službami, ki so vključeni v intervencijo v primeru ogroženosti virov pitne vode.

Zdravniška zbornica Slovenije je udeležencem zdravnikom dodelila za udeležbo 4 kreditne točke.

Število udeležencev: 140 – iz vseh regij Slovenije. Vsem udeležencem se za udeležbo zahvaljujemo!

Vabilo PPT predstavitve predavanj Sporočilo za javnost