14.3.2014 STROKOVNO SREČANJE – Vode Soške nižine (WP9)

#

V okviru aktivnosti delovnega sklopa WP9 (komunikacijski načrt projekta GEP) in ob obeležitvi dneva voda, je Oddelek za matematiko in geološke vede Univerze v Trstu (PP5) organiziral strokovno srečanje z naslovom “Vode Soške nižine”.

Naslov dogodka: “VODE SOŠKE NIŽINE”

Kraj in datum: Trst, Oddelek za matematiko in geološke vede Univerze v Trstu, Via Weiss 2, 14. marec 2014

Vabljeni: Na srečanje so bili povabljeni vsi projektni parterji, ki delujejo v okviru sklopa WP6, znotraj katerega so v večji meri obravnavane hidrogeološke teme, upravljavci vodovodnih sistemov, predstavniki ARPA, ACEGAS a.p.s, IRIS ACQUA, CAFC ter predstavniki občin iz območja projekta.

Namen dogodka: Projektni partnerji so predstavili aktualne ugotovitve študij na področju hidrogeologije, klimatologije, značilnosti površinskih in podzemnih vod območja Soške nižine. Predstavnica Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia (civilna zaščita) je predstavila algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih.

Vabilo (IT jezik) PPT predstavitve predavanj (IT jezik)