10.1.2014   OBVESTILO – REORGANIZACIJA LP, PP2, PP3

#

S 1.1.2014 so se zaradi reorganizacije območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja RS (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J, Ur. l. RS, št.14/13), Sklepom o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Sklepom o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano) 3 partnerji projekta GEP (LP – Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, PP2 – Zavod za zdravstveno varstvo Kranj in PP3 – Zavod za zdravstveno varstvo Koper) preoblikovali v 2 partnerja in sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

S 1.1.2014 je tako vodilni partner projekta GEP Nacionalni inštitut za javno zdravje s sedežem v Ljubljani, v projektu sodeluje z 2 območnima enotama (OE Nova Gorica in OE Koper). Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s sedežem v Mariboru je projektni partner projekta GEP, v projektu sodeluje z 2 lokacijama (Lokacijo Nova Gorica in Lokacijo Kranj).