10.5.2013   Sestanek na IVZ RS (WP4)

Soca-river-30-km-from-sourceNamen dogodka: razširjanje rezultatov projekta GEP, implementacija Algoritma ukrepanja za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih v vse regije v RS.

Vabljeni: vsi območni ZZV, ki ne sodelujejo v projektu GEP, ZIRS, MZ, predstavniki s področja epidemiologije, okolja in zdravja IVZ RS, vodja izpostave URSZR Kranj, vodja izpostave URSZR Ljubljana, vsi slovenski PP.

Zaključki: Območni ZZV bodo v povezavi z izpostavami URSZR sodelovali pri implementaciji algoritma ukrepanja v vseh ostalih statističnih regijah RS, ki ne sodelujejo v projektu GEP, v sklopu nacionalnega programa JSJZ za leto 2013, lahko tudi v letu 2014.