28.3.2013   Seja razširjenega kolegija URSZR (WP4)

#Na seji razširjenega kolegija (vodje sektorjev, vodje izpostav) generalnega direktorja URSZR, v Ljubljani dne 28.3.2013 so člani obravnavali izdelane dokumente algoritma ukrepanja za varovanje virov pitne vode projekta GEP. Algoritem so potrdili in sprejeli sklep, da se na osnovi algoritma pripravi enoten standardni operativni postopek za vse ReCO (Regijske Centre za obveščanje) v RS.