Predstavitev NIJZ

Naziv:

Nacionalni inštitut za javno zdravje
OE Nova Gorica

Naslov:

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana Slovenija

OE Nova Gorica:
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Zakoniti zastopnik:

Prim. Ivan Eržen, dr. med.

Team Manager:

Doc.dr. Marko Vudrag, dr. med., spec. higiene

Ostali člani projektnega tima:

Nataša Šimac (koordinatorica, kontaktna oseba projekta)
Jana Skrt
Marjana Hladnik
Tjaš Prinčič

Glavne dejavnosti na projektu:

 • Vodilni partner projekta.
 • Kot vodilni partner projekta koordiniramo izvajanje aktivnosti na vseh delovnih sklopih (WP), nudimo pomoč projektnim partnerjem (PP) pri reševanju morebitnih vprašanj in ovir pri izvajanju njihovih aktivnosti ter pripravi poročil. Projekt tudi finančno koordiniramo.
 • Sodelujemo na vseh delovnih sklopih projekta razen na WP7, ki ga izvaja v celoti PP6 in WP8, ki ga v celoti izvaja PP2.
 • V sodelovanju z ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih WP:
  WP3 – Skupni projektni portal
  WP4 – Algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode (vodimo izvedbo aktivnosti na slovenski strani)
  WP5 – GIS virov pitne vode
  WP6 – Hidrogeološka nadgradnja GIS virov pitne vode (tu izvajamo aktivnosti z zunanjim izvajalcem)
  WP9 – Komunikacijski načrt

Kontaktni podatki:

E-pošta:Nataša Šimac
Telefon: +386 5 330 86 46
Spletna stran: NIJZ

stavba_ZZVNG
stavba_ZZVNG