Predstavitev Univerza v Trstu, Oddelek za matematiko in geološke vede

Naziv:

Univerza v Trstu, Oddelek za matematiko in geološke vede

Naslov:

Via Weiss 2, 34127, Trieste, Italia

Zakoniti zastopnik:

Prof. Giorgio Fontolan

Team Manager:

Prof. Franco Cucchi

Ostali člani projektnega tima:

Prof. Franco Cucchi (profesor)
Prof. Giorgio Tunis (profesor)
Prof. Nevio Pugliese (profesor)
Dr. Luca Zini (univerzitetni raziskovalec)
Dr. Emanuele Forte (univerzitetni raziskovalec)
Dr. Sara Biolchi (raziskovalec)
Dr. Francesco Treu (raziskovalec)
Dr. Danilo Morelli (raziskovalec)
Dr. Roberto Ferrarato (upravni sekretar)

Predstavitev partnerja:

Glavni raziskovalni sektorji Oddelek za Matematike in Geoznanosti vede so: hidrogeologija (v poroznih, kraških, razpoklinskih vodonosnikih), inženirska geologija, geomorfologija, obalna inženirska geomorfologija, geologija (stratigrafija in strukturna geologija), paleontologija, okoljska geologija (onesnaževanje tal in voda), morska geologija in sedimentologija, geofizična raziskovanja, geokemija in seizmologija. Poleg akademsko-pedagoških aktivnosti (pouk in znansteveno raziskovanje), DMG nudi niz služb za javne in privatne ustanove.

DMG redno zaposluje približno trideset docentov in raziskovalcev, 5 laboratorijskih tehnikov in 5 tehnikov za administracijo. Letno oddelek tudi gosti približno dvajset štipendistov na študiju za doktorat in pogodbenih sodelavcev. V 6 laboratorijih (lab. za sedimentološke analize, lab. za geokemijske analize, lab. za izotopsko geokemijo, lab. za hidrogeologijo, lab. za seizmologijo in lab. za uporabno geofiziko) ima na voljo najnovejšo opremo.

Glavne dejavnosti na projektu:

  • WP3 – priprava vsebin za portal.
  • WP4 – izdelava zrcalnega algoritma za deželo Furlanijo Julijsko krajno v sodelovanju z Civilno zaščito Furlanije Julijske krajine.
  • WP5 – zbiranje podatkov virov pitne vode ter izdelava GIS za deželo Furlanijo Julijsko krajino usklajenega z obstoječim GIS Goriške statistične regije.
  • WP6 – zunanji izvajalci: analiza hidrogeološkega stanja Trnovsko-Banjške planote in hidrogeološkega bazena reke Soče; kartiranje in izdelava kart obremenjenosti, ogroženosti in ranljivosti; izdelava študije procesov širjenja onesnaževal. Izvedba sledilnega poskusa. Spektrofluorimetrične analize na terenu in v laboratoriju; povezava izsledkov v hidrogeološka modela, priprava hidrogeoloških modelov za vključitev v GIS virov pitne vode.
  • WP9- sodelovanje pri pripravi skupne zaključne konference, predstavitev vsebin, priprava strokovnih člankov, izjave za javnost, priprava promocijskega gradiva.

Kontaktni podatki:

E-pošta: cucchi@units.it
Telefon: +39 040 5582052
Fax: +39 040 5582048
Spletna stran: www.dmg.units.it

6_logoDMG
dipartimento