Predstavitev Univerza v Ferrari, Oddelek za fiziko in vede o zemlji

Naziv:

Univerza v Ferrari, Oddelek za fiziko in vede o Zemlji

Naslov:

Via Saragat,1 – Ferrara, Italy

Zakoniti zastopnik:

Prof. Roberto Calabrese

Team Manager:

Prof. Carmela Vaccaro

Ostali člani projektnega tima:

Prof. Carmela Vaccaro
dr. Massimiliano Fazzini
dr. Valentina Vincenzi
dr. Salvatore Pepi
dr. Lisa Volpe

Predstavitev partnerja:

Skupina za petrologijo in geokemijo Oddelka za fiziko in vede o zemlji opravlja aplikativne raziskave na naslednjih področjih: geokemija vode in tal, raziskave mikroklime, analiza anorganskih sestavin aktivnega blata, identifikacijo elementarnih in izotopskih markerjev in naravnih matrik (zemlja, skale, podzemna voda, površinska voda, sneg in dež) za namene sledljivosti, opredelitve območij onesnaženosti s strupenimi in škodljivimi kovinami ter iskanja rude. V zadnjih letih je razširil uporabo geokemičnih metod sledljivosti na sistem tla- rastlina z namenom raziskave teritorialnosti in sledljivosti v prehrani.
Podrobne informacije o sodelujočem osebju fakultete Oddelka za fiziko in vede o zemlji na projektu GEP so na voljo na spletni strani Oddelka. Skupina je del Tecnopolo Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna – TekneHub Univerze v Ferrari, kateri razpolaga z dodatnimi laboratorijskimi in analitičnimi zmogljivosti.

Glavne dejavnosti na projektu:

  • WP1 – koordinacija in upravljanje projekta,
  • WP3 – priprava vsebin za portal,
  • WP6 – Priprava hidrogeoloških modelov za vključitev v GIS virov pitne vode.

Kontaktni podatki:

E-pošta:Carmela Vaccaro
Telefon: +39 0532974718
Fax: +39 0532-974205
Spletna stran: Oddelka za fiziko in vede o zemlji, Univerza v Ferrari

UNIFE