Predstavitev Univerza v Padovi

Naziv:

Univerza v Padovi, Oddelek za prostor in kmetijsko-gozdarske sisteme
(UNIPAD DiTSAF)

Naslov:

Vialedell’Università 16, 35020 Legnaro, Italia

Zakoniti zastopnik:

Prof. GiancarloDalla Fontana, Direktor

Team Manager:

Prof. Marco Borga

Ostali člani projektnega tima:

Marco Borga (koordinator, kontaktna oseba projekta)
Serena Galzignato
Francesco Marra
Daniele Penna
CaterinaSigolo
Davide Zoccatelli
Giulia Zuecco

Glavne dejavnosti na projektu:

  • V sodelovanju z VP in ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih delovnih sklopih (WP):
    WP3 – Skupni projektni portal
    WP6 – Hidrogeološka nadgradnja GIS virov pitne vode
    WP9 – Komunikacijski načrt
  • Raziskovalna skupina se ukvarja predvsem z kartiranjem parametrov ranljivosti in obremenjenosti ter zagotavlja podporo načrtovanju, izvajanju in analizi sledilnih poskusov ter hidrogeoloških raziskav in situ z namenom študije procesov migracije in širjenja onesnaževal.

Kontaktni podatki:

E-pošta:marco.borga@unipd.it
Telefon: +39 049 827 2686
Spletna stran: www.tesaf.unipd.it

Univesita Padova