Predstavitev Univerza v Trstu, Oddelek za znanost življenja

Naziv:

Univerza v Trstu, Oddelek za znanost življenja

Naslov:

Via Giorgieri 10, 34127, Trieste, Italia

Zakoniti zastopnik:

Prof. Francesco Peroni, rektor Univerze v Trstu

Team Manager:

Prof. Alfredo Altobelli

Ostali člani projektnega tima:

Katja Mignozzi
Rossella Napolitano
Mauro Scimone (zunanji svetovalec; SISSAD D.n.o.)

Glavne dejavnosti na projektu:

  • Projektni partner (PP) št. 6.
  • V sodelovanju z ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih WP:
    WP3 – Skupni projektni portal: pomoč pri pripravi vsebin
    WP5 – GIS virov pitne vode: zbiranje podatkov virov pitne vode
    WP9 – Komunikacijski načrt: priprava promocijskega gradiva, pomoč pri pripravi skupne zaključne predstavitvene konference, priprava strokovnih člankov
  • Samostojno oz. v celoti izvajamo delovni sklop WP7 – Priprava integriranih metod za analizo prostora in upravljanja z okoljem na čezmejnem območju

Kontaktni podatki:

E-pošta: altobelli@units.it
Telefon: +39 040 5583883
Spletna stran: www.dsv.units.it