Predstavitev Uprava RS za zaščito in reševanje

Naziv:

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR)

Naslov:

Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Zakoniti zastopnik:

Darko But, generalni direktor URSZR

Team Manager:

mag. Samuel Kosmač,
vodja izpostave URSZR Nova Gorica, poveljnik CZ za Severno Primorsko

Glavne dejavnosti na projektu:

  • V projektu sodelujemo kot projekti partner (PP4).
  • V sodelovanju z ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih delovnih sklopih:
    WP4 – Algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode
    WP5 – GIS virov pitne vode
    WP9 – Komunikacijski načrt

Kontaktni podatki

E-pošta:Izpostava NG
Telefon: +386 5 330 72 00
Spletna stran: URSZR

URSZR
PP4