Predstavitev ZZV Koper

Naziv:

Zavod za zdravstveno varstvo Koper

Naslov:

Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper, Slovenija

Zakoniti zastopnik:

dr.med. Milan Krek, spec.soc.med.

Team Manager:

Marko Colarič, dipl.san.inž.

Ostali člani projektnega tima:

Rado Krota
Suzana Rodela

Glavne dejavnosti na projektu:

  • V sodelovanju z VP in ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih WP:
    WP3 – Skupni projektni portal
    WP4 – Algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode
    WP5 – GIS virov pitne vode
    WP9 – Komunikacijski načrt

Kontaktni podatki:

E-pošta: Marko Colarič
Telefon: +386 5 6630 835
Spletna stran: ZZV Koper