Predstavitev ZZV Kranj

Naziv:

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Naslov:

Gosposvetska 12, 4000 Kranj, Slovenija

Zakoniti zastopnik:

Prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.

Team Manager:

Prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.

Ostali člani projektnega tima:

Greta Mokorel
dr. Gregor Muri
Janez Petrič
Franc Ribnikar
Mitja Špacapan
Branka Uranič
mag. Darja Zupan

Glavne dejavnosti na projektu:

 • Sodelujemo na projektu v vlogi partnerja št. 2.
 • V sodelovanju z LP in ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih WP:
  WP1 – Koordinacija in upravljanje projekta
  WP3 – Skupni projektni portal
  WP4 – Algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode
  WP5 – GIS virov pitne vode
  WP9 – Komunikacijski načrt

Kontaktni podatki

E-pošta:Pisarna ZZV Kranj
Telefon: +386 4 201 71 00
Spletna stran: ZZV Kranj

ZZV_Kranj
stavba_ZZVKranj