Predstavitev ZZV Nova Gorica

Naziv:

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

Naslov:

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Zakoniti zastopnik:

mag. Tatjana Vončina, dipl. ekon., od 2.11.2011 do 2.7.2012
Doc.dr. Marko Vudrag, dr. med., spec. higiene, od 3.7.2012 do 2.11.2014

Team Manager:

Nataša Šimac, dr. med., spec. javnega zdravja, od 2.11.2011 do 31.5.2012
Doc.dr. Marko Vudrag, dr. med., spec. higiene, od 1.6.2012 do 2.11.2014

Ostali člani projektnega tima:

Nataša Šimac (koordinator, kontaktna oseba projekta od 1.6.2012 do 2.11.2014)
Jana Skrt
Vlasta Likar
Ljuba Maver
Marjana Hladnik
Judita Vidrih
Tanja Kavčič
Pavla Černe
Lilijana Lazar Šuligoj
Karmen Podgornik
Patricija Kapušin
Edvard Grmadnik
Milena Čakš Eržen
Vanja Fabian Velikanje
Alenka Taljat
Jana Sušanj

Glavne dejavnosti na projektu:

 • Vodilni partner projekta.
 • Kot vodilni partner projekta koordiniramo izvajanje aktivnosti na vseh delovnih sklopih (WP), nudimo pomoč projektnim partnerjem (PP) pri reševanju morebitnih vprašanj in ovir pri izvajanju njihovih aktivnosti ter pripravi poročil. Projekt tudi finančno koordiniramo.
 • Sodelujemo na vseh delovnih sklopih projekta razen na WP7, ki ga izvaja v celoti PP6.
 • V sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih delovnih sklopih:
  WP3 – Skupni projektni portal
  WP4 – Algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode (vodimo izvedbo aktivnosti na slovenski strani)
  WP5 – GIS virov pitne vode (vodimo izvedbo WP)
  WP6 – Hidrogeološka nadgradnja GIS virov pitne vode (tu izvajamo aktivnosti z zunanjim izvajalcem)
  WP9 – Komunikacijski načrt
 • Samostojno oz. v celoti pa izvajamo delovni sklop WP8 Uvedba Colilert in Enterolert metode.

Kontaktni podatki:

E-pošta:Pisarna ZZV Nova Gorica
Telefon: +386 5 330 86 00
Spletna stran: ZZV Nova Gorica

stavba_ZZVNG
stavba_ZZVNG