Predstavitev NLZOH

Naziv:

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano

Naslov:

Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija

Lokacija Kranj:
Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, Slovenija

Zakoniti zastopnik:

Zora Levačić, dr. med., spec. epidemiologije

Team Manager:

Prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.

Ostali člani projektnega tima:

dr. Gregor Muri (kontaktna oseba)
Greta Mokorel
Janez Petrič
Franc Ribnikar
Mitja Špacapan
Branka Uranič
Edvard Grmadnik
Judita Vidrih
Tanja Kavčič
Pavla Černe
Lilijana Lazar-Šuligoj

Glavne dejavnosti na projektu:

 • Sodelujoči partner projekta.
 • V sodelovanju z LP in ostalimi PP izvajamo aktivnosti na naslednjih vsebinskih WP:
  WP1 – Koordinacija in upravljanje projekta
  WP3 – Skupni projektni portal
  WP4 – Algoritem ukrepanja za varovanje virov pitne vode
  WP5 – GIS virov pitne vode (vodimo izvedbo WP)
  WP9 – Komunikacijski načrt
 • Samostojno oz. v celoti pa izvajamo delovni sklop WP8 Uvedba Colilert in Enterolert metode.

Kontaktni podatki

E-pošta:Gregor Muri
Telefon: +386 4 201 71 00

ZZV_Kranj
stavba_ZZVKranj